Słowo Boże na rok Pański 2022: "Jezus Chrystus mówił: Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę." J 6,37 Show search form
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu
Ad
Ad

Nabożeństwo ekumeniczne 21.05.2018 r.

22.05.2018 Nabożeństwo ekumeniczne 21.05.2018 r.

„Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,16).

W drugim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego, przypadającego w tym roku 21 maja, odbyło się w kościele Zbawiciela w Wałbrzychu, będące już tradycją nabożeństwo ekumeniczne. Tak jak mówią słowa jednej ze śpiewanych podczas tego uroczystego nabożeństwa pieśni:”Zjednoczył nas ze wszystkich ziem, Duch Święty dzisiaj słowem swym w błaganiach i dziękczynieniu”.

Podczas tego spotkania po raz kolejny chrześcijanie różnych wyznań i kościołów z Wałbrzycha i okolic spotkali się na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego. Składając wspólnie Wyznanie Wiary dali wyraz przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej. Odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, stanęli ponad wszelkie różnice i podziały, dając jednocześnie „Wspólne Świadectwo Kościołów o Chrystusie”, które było myślą i tematem przewodnim wygłaszanych podczas nabożeństwa kazań.

Liturgii nabożeństwa przewodniczył ks.Waldemar Szczugieł, proboszcz parafii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wałbrzychu. W tym roku Słowem Bożym służył po raz pierwszy ks. Mariusz Kiślak, proboszcz parafii prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu oraz
ks. dr Wiesław Rusin, proboszcz parafii katolickiej pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Zaproszenie nasze przyjęli także ks. proboszcz dr Witold Baczyński z rzymskokatolickiej parafii pw. Józefa Robotnika w Wałbrzychu oraz ks. proboszcz Tadeusz Wróbel z parafii Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu oraz pastor Zdzisław Gąsiorowski z Kościoła Zielonoświątkowego.
Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta z Zastępcą Prezydenta m.Wałbrzycha Zygmuntem Nowaczykiem oraz Krystyną Olanin z Rady Miasta.

Wspaniałym punktem nabożeństwa był także występ zaproszonego chóru „Millenium” pod dyrekcją p. Małgorzaty Wiłkomirskiej, który wzbogacił oprawę muzyczną wykonując utwory stsownie dobrane do uroczystości.

Dzięki temu spotkaniu mieliśmy nie tylko okazję do modlitwy i rozważania Słowa Bożego, dostarczyło ono nam wielu refleksji, przemyśleń, a także wzruszeń. Sczególnym momentem, dzięki któremu nasze serca zabiły mocniej było wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”, która symbolizuje w sposób szczególny jedność wszystkich Polaków.

Atmosfera wspólnoty towarzyszyła nam także podczas skromnego poczęstunku na parafii naszego kościoła, gdzie mogliśmy podzielić się wrażeniami, pobyć ze sobą i zwyczajnie porozmawiać.

Wszyscy byliśmy i jesteśmy zdania, że warto kontynuować nasze spotkania ekumeniczne. Jako chrześcijanie różnych wyznań chcemy być bliżej siebie i wzajemnie się poznawać. Jesteśmy świadomi tego, że wiele nas ze sobą łączy. Niesamowite jest to, że mimo różnicy wyznań jesteśmy siebie ciekawi. Chętnie poznajemy swoje tradycje liturgiczne i zwyczaje. Świadomi jesteśmy siły płynącej ze wspólnej modlitwy.

Wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, zanosimy swoje modlitwy, prośby, problemy i podziękowania pod Jego Krzyż, który dla wszystkich chrześcijan jest przejawem przeogromnej Miłości. Miłości ponad wszystko, bez której nie jest możliwe dawanie świadectwa o naszym Panu.

Mirela Szymborska-Kowalak

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad