Słowo Boże na rok Pański 2022: "Jezus Chrystus mówił: Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę." J 6,37 Show search form
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu
Ad
Ad

Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne 28.01.2018 r.

18.02.2018 Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne 28.01.2018 r.

W niedzielę 28 stycznia bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne,

które po wysłuchaniu sprawozdań udzieliło Radzie Parafialnej absolutorium za 2017 rok i przyjęło preliminarz na rok 2018. Zastanawiano się też nad planem pracy parafii w bieżącym roku.

Zdjęcia wykonała p. Marianna Szczugieł.

20180128_04 20180128_03 20180128_02 20180128_01 20180128_05

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad