Słowo Boże na rok Pański 2022: "Jezus Chrystus mówił: Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę." J 6,37 Show search form
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu
Ad
Ad

Przesłanie biskupa Jerzego Samca – modlitwa o ojczyznę

13.06.2017 Przesłanie biskupa Jerzego Samca – modlitwa o ojczyznę

Drogie Siostry i Bracia

Coraz częściej słyszymy o Europie przeżywającej głęboki kryzys. Niektórzy prorokują jej koniec, a jeszcze inni zamiast integracji czekają na jej widowiskową porażkę. Oczywiście, Europa to coś więcej niż Unia Europejska, wspólny rynek i swoboda podróżowania. Europa to również wyzwania i problemy, ale też nieprzebrane dziedzictwo kulturowe i religijne.
Widzimy, że każdy element europejskiej dumy wiąże się z konglomeratem trudności. Przeżywamy inflację prostych odpowiedzi, co przyczynia się do wzrostu niezdrowych emocji, uprzedzeń i promowania postaw sprzecznych z chrześcijańską etyką odpowiedzialności.

Kryzys europejski jakby w soczewce ogniskuje problemy ludzkości – dotyczą one narodów, społeczności lokalnych, rodzin czy pojedynczych ludzi. Czasami wielkie słowa o duchowych korzeniach Europy, tożsamości i wartościach chrześcijańskich trafiają jedynie do wąskiego grona przekonanych. Bardzo często są nadużywane i służą jako narzędzie werbalnej przemocy do wykluczania innych – chrześcijan, w tym inaczej wierzących, czy po prostu ludzi niewierzących lub wyznających inne religie. Badania przeprowadzone przez ośrodek YouGov pokazują, że większość młodych kojarzy Europę nie z wartościami, a z interesami ekonomicznymi. Oczekują zmian, są pełni niepokoju i boją się o przyszłość.

Co my – ludzie Kościoła, na dodatek Kościoła mniejszościowego, możemy zrobić dla Europy? Właściwie wszystkie Kościoły stały się w Europie wspólnotami mniejszościowymi, ale wierzymy – jak powiedział niemiecki biskup luterański Axel Noack – że każdy kto ma perspektywę krzyża, nie może bać się statystyk. Świadomi swoich możliwości i ograniczeń, jesteśmy powołani do działania, do zabierania głosu i modlitwy o nasz wspólny dom – Europę. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że jako Kościół i społeczeństwo korzystamy z możliwości, jakie stwarza Europa, ale dlatego, że istniejące, mocno niedoskonałe struktury są ważną przestrzenią dla wielu (bez)cennych inicjatyw, projektów i dążeń, wspierających wzajemne zrozumienie i szacunek. Kryzys uchodźczy, który wygenerował tyle lęków, a jednocześnie pięknych ewangelicznych działań i świadectw, ukazał doniosłość proeuropejskich działań oraz potrzebę ich udoskonalenia.

Europa od zawsze była domem różnorodności. Widzimy to szczególnie, gdy dokonujemy krytycznej retrospekcji w kontekście jubileuszu 500 lat reformacji. Jako Kościół włączamy się w inicjatywy proeuropejskie o różnym zasięgu. W 13. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i Święto Europy chcemy wraz z innymi chrześcijanami modlić się i prosić o błogosławieństwo.

Chciałbym zachęcić wszystkie Parafie, abyśmy podczas nabożeństw w najbliższą niedzielę, wspólnie pomodlili się za europejską Ojczyznę, pamiętając o Polsce, a przede wszystkim o perspektywie Królestwa Bożego, które ucieleśnia w paschalnej radości nasz zmartwychwstały Jezus Chrystus.

Z życzeniami błogosławieństwa Bożego

bp Jerzy Samiec

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad