Słowo Boże na rok Pański 2022: "Jezus Chrystus mówił: Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę." J 6,37 Show search form
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu
Ad
Ad

Hasło miesiąca – grudzień 2014 r.

Izajasz 35, 1

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step”.

Grudzień przychodzi wywołując w wielu z nas poczucie beznadziejności i bezsiły. Bo też dzień kończy się już krótko po południu, a słońce z rzadka tylko ukazuje zza chmur swoją jasną twarz. Gdy jest szaro, mokro, wietrznie i zimno trudno o optymistyczne i radosne nastawienie do życia.

Prorok izraelski Izajasz żył w innych warunkach klimatycznych. Tam do depresji doprowadzał ludzi widok spieczonej ziemi, pozbawionej jakiejkolwiek roślinności pustyni czy zsuszonych badyli pozbawionego wody i życia stepu.

Ale oto sam Bóg pozwala mu wypowiedzieć słowa proroctwa, które przedstawiają zgoła inną rzeczywistość.

Bożą wolą jest, aby smutek zamienił się w radość, aby wewnętrzna pustka wypełniona została pokojem i poczuciem spełnienia, aby obojętność zamieniła się w miłość, a beznadziejność rozkwitła wiarą i nadzieją.

I to wszystko nie są jakieś pobożne życzenia, ale wyrażenie woli wszechmocnego, wszechwiedzącego, miłosiernego i objawionego nam ludziom Boga.

Niech nawet podczas tych szarych i dżdżystych grudniowych dni towarzyszy Wam obraz kwitnącego stepu i strumieni wód spływających na spragnioną wilgoci pustynię waszego życia. Amen.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad